O mnie

Mój najkrótszy możliwy biogram to: początkujący człowiek Renesansu.

Zawodowo zajmuję się zarządzaniem i pracuję jako dyrektor działu produkcji oprogramowania w poznańskim oddziale firmy Fandom.

Czas po pracy dzielę między gry fabularne, czytanie fantastyki, pisanie poezji, mozolne ćwiczenia z kaligrafią, studiowanie historii i masę innych pasji.

Lwią część czasu przeznaczam jednak na działalność społeczną w poznańskich i ogólnopolskich organizacjach pozarządowych, koncentrując się głównie na wspieraniu osób z niepełnosprawnością.

Organizacje, w których działam

Ciała doradcze, w których zasiadam

  • Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako wiceprzewodniczący
  • Rada Programowa programu Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020

Organizacje, które wspieram

  • Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu
  • White Lion Society
  • Polskie Towarzystwo Heraldyczne
  • Historical Harp Society of Ireland